Erfenis

Erfenis

Zal u een erfenis ontvangen? Is er discussie tussen de erfgenamen?

Wenst u advies over het regelen van uw eigen erfenis en uw mogelijkheden bij testament, huwelijkscontract of erfovereenkomst?

Ons kantoor begeleidt u zowel tijdens leven als bij een overlijden met alle kwesties die tot het erfrecht behoren.

Nood aan bijstand bij uw erfenis?

Contacteer ons