Afstamming en adoptie

Afstamming en adoptie

De juridische vader van een kind is niet altijd de biologische vader. Ons kantoor helpt u in geval van erkenning vaderschap, vaststelling vaderschap en betwisting van erkenning of vaderschap.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de naam van het kind, de onderhoudsverplichtingen en de erfrechten.

Wenst u iemand te adopteren of geadopteerd te worden?

Ons kantoor helpt mensen bij adopties, zowel van minderjarigen als meerderjarigen.

Nood aan bijstand bij uw afstamming of adoptie?

Contacteer ons