Bemiddeling en Collaboratieve onderhandeling

Zet u als mens rond onze tafel.

Ons kantoor heeft bemiddelaars en collaboratieve advocaten.

Bemiddeling

Bemiddeling houdt in dat u samen met de bemiddelaar op zoek gaat naar oplossingen voor uw geschil. Dit is een waardevol alternatief voor het procederen. De bemiddelaar gaat partijen informeren, inzicht geven in de patronen en partijen helpen beter te communiceren en zelf oplossingen te zoeken.

In familiale bemiddelingen kunnen ook de kinderen worden gehoord, door de bemiddelaar zelf of door een onafhankelijke derde met kennis over communicatie met kinderen. Als u twijfelt over bemiddeling, is het zeker de moeite om het gewoon eens te proberen.

Collaboratieve onderhandeling

Collaboratieve onderhandeling houdt in dat u samen met een advocaat op zoek gaat naar oplossingen buiten de rechtbank voor uw geschil met de tegenpartij.

Het verschil met bemiddeling is dat elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor opgeleid is. Er is geen onafhankelijke derde aanwezig.

De advocaten zullen samen met de partijen een minnelijke oplossing onderhandelen zonder dat er een rechtbank tussen komt.

Liever geen procedure? Contacteer onze bemiddelaars.

Contacteer ons