Blog

Kleine letters met een groot belang

Contracten zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het ondernemer-zijn. Ze zijn dan ook zeer belangrijk omdat ze zo goed als alles regelen: afspraken over uit te voeren werken, levering van diensten, termijnen en prijzen. Maar ook: wat zal er gebeuren als het fout loopt?

Cruciale elementen die ervoor moeten zorgen dat je veilig zit. Hoog tijd voor wat tips and tricks dus!

In deze blog geven we enkele handvaten mee bij het opstellen of nalezen van contracten.

Belangrijk daarbij is dat elke situatie anders is en maatwerk altijd vereist is.

Laat je dus bijstaan door iemand met kennis van zaken vooraleer je een contract ondertekent/opstelt want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Maar waar kan je al op letten? Enkele tips:

Misschien wel het belangrijkste punt, de betaling:

Wanneer moet er bijvoorbeeld betaald worden? Moet er een voorschot worden betaald en zo ja, mag dit dan naar goeddunken worden bepaald? En als er niet (tijdig) wordt betaald, mag er dan een schadevergoeding worden gevraagd en hoeveel?

Maatwerk is daarbij essentieel: de eerste betalingsherinnering gericht aan een particulier moet namelijk kosteloos gebeuren maar dat geldt niet bij een collega-ondernemer.

Wil dat dan zeggen dat er in B2B-contracten geen grenzen zijn? Nee, maar te hoge schadebedingen of intresten zullen door de rechter worden verlaagd.

Wat als het toch allemaal niet zo vlot loopt?

Men denkt vaak dat een rechtbank de enige optie is om geschillen op te lossen, gepaard met logge procedures en veel kosten. Ook hier is maatwerk mogelijk echter.

Zo is bemiddeling een te overwegen alternatief: het kan sneller en goedkoper een oplossing bieden die ook nog eens creatief kan zijn.

Je kan zelfs een bemiddelingsclausule opnemen in het contract. Bij het ontstaan van problemen zal er dan eerst een oplossing worden gezocht via een bemiddelaar.

Stel dat die bemiddeling niet lukt of dat het toch niet je voorkeur krijgt, dan blijft een gerechtelijke procedure natuurlijk mogelijk.

Ook dan is het goed om hier op voorhand over na te denken: kan er een rechtbank naar keuze worden bepaald? Zo ja, welke zou kan er dan best worden gekozen?

Het is algemeen geweten dat alle rechtscolleges overbelast zijn maar in onze hoofdstad is het toch uitzonderlijk. Het kan dan ook nuttig zijn om alvast een andere rechtbank dan deze in Brussel aan te duiden. Uiteraard bespreek je best met een juridisch professional of dit kan.

Wat met de écht kleine lettertjes? De algemene voorwaarden die vermeld staan op een factuur of op de website?

Wetgeving hieromtrent is de laatste jaren gegroeid. De nadruk ligt sindsdien vooral op de het meedelen van de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst aan de tegenpartij én akkoord van deze laatste.

Ons advies? Laat de voorwaarden ondertekenen bij de offerte of bestelbon of neem ze integraal op in het contract. Op die manier kunnen eindeloze discussies worden vermeden.

Twijfelt u om een overeenkomst te ondertekenen? Of wilt u net uw eigen overeenkomst eens aan een kwaliteitstoets onderwerpen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Contacteer ons gerust.
Contacteer ons

Zoekt u juridische begeleiding?

Neem dan contact op zodat wij met u al uw opties persoonlijk kunnen overlopen.

Contacteer ons