Blog

Hoe kan ik echtscheiden?

Je zit in een huwelijk en dit werkt niet meer voor je. Je weet echter niet hoe je moet beginnen en op welke manier je kan scheiden.

Een van de meest gestelde vragen die wij als familierecht advocaat krijgen, is op welke manier een echtscheiding kan. Doe je dit zelf, moet je naar een notaris, hoe lang duurt dit?

In onderstaande blog willen we je in het kort meenemen door de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Een tipje van de sluier: er zijn doorgaans twee manieren om te scheiden.

Neem wel in overweging: iedere situatie is anders, dus laat je steeds persoonlijk adviseren.

1. Een echtscheiding onderlinge toestemming of E.O.T.

Je kan kiezen voor een echtscheiding onderlinge toestemming, in het kort de EOT.

Bij deze manier van scheiden ga je samen met je partner aan de slag om over alles tot een gezamenlijk akkoord te komen. Jullie regelen samen en in onderling overleg wat er gebeurt met jullie huis, welke regeling er komt voor de kinderen, hoe de financiële kant geregeld wordt…

Voor de overeenkomst die jullie sluiten kan je beroep doen op een bemiddelaar, een advocaat familierecht of een notaris.

Het is aan te raden jullie te laten begeleiden door een specialist ter zake. Immers denken deze vanuit ervaring vaak enkele stappen vooruit en kunnen zij jullie handvaten geven die de komende jaren mee gaan.

De overeenkomst die jullie sluiten wordt met een verzoekschrift overgemaakt aan de Familierechtbank. De notaris maakt een notariële akte.

De verdere procedure voor de Rechtbank gebeurt bijna steeds schriftelijk bij een EOT, zodat in de meeste gevallen partijen niet meer voor de Rechtbank dienen te verschijnen.

Het vonnis wordt na schriftelijk advies van het Parket in een vonnis gegoten en overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw echtscheiding is voltrokken en definitief.

2. Een echtscheiding onherstelbare ontwrichting

In 2007 heeft de wetgever er voor gekozen de echtscheiding grotendeels foutloos te laten doorgaan.

Je kan dus ook een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij onherstelbare ontwrichting (E.O.O.) van het huwelijk neerleggen bij de Familierechtbank. Dit doe je het best met de hulp van een advocaat.

Wil je aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, dan kan dit volgens de wet op drie manieren.

Eerst is er de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk door een fout van je partner. Deze manier van scheiden wordt nog zelden toegepast, net omwille van het foutloos maken van de echtscheiding. Hierbij dien je aan te tonen dat er sprake is van een fout (overspel, intra familiaal geweld,…), maar deze bewijslast is zwaar en wordt nog maar zelden toegepast.

Kan je de fout wel aantonen, dan wordt je echtscheiding onmiddellijk uitgesproken.

Het meeste wordt de onherstelbare ontwrichting echter uitgesproken omwille van het gezamenlijk en herhaald verzoek van partijen.

Dit wil zeggen dat jij en je partner op de eerste zitting beiden aangeven akkoord te zijn met de scheiding.

De Rechter zal je echtscheidingsverzoek dan voor een tweede zitting uitstellen op een termijn van drie maanden. Hier moet het verzoek of akkoord tot scheiding dan herhaald worden door beide partners, waarna de echtscheiding kan worden uitgesproken.

Leven jullie beiden al 6 maanden apart (in de registers van de burgerlijke stand)? Dan wordt bij een gezamenlijk verzoek de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken.

Er komt in deze fase geen fout aan te pas van één van beide echtgenoten.

Is je partner het niet eens met de echtscheiding, en wil deze niet scheiden, dan kan de echtscheiding pas uitgesproken worden wanneer jullie een jaar gescheiden leven in de registers van de burgerlijke stand (apart adres).

De Rechtbank zal de zaak, in het geval van geen akkoord, dan ook uitstellen op een jaar.

Nadat het echtscheidingsvonnis ontvangen is, zal een van beide partners dienen te zorgen voor een betekening van het vonnis bij gerechtsdeurwaarder. Hierdoor gaat de beroepstermijn van 1 maand tegen het vonnis lopen.

Is de beroepstermijn verstreken en heeft geen van beiden beroep aangetekend, dan zal de Rechtbank een attest van kracht van gewijsde (geen beroep) naar de gemeente sturen, die zorg zal dragen voor de overschrijving van je echtscheiding in de registers burgerlijke stand.

Je echtscheiding is nu definitief.

3. Voorlopige maatregelen

Bij een EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) regelen jullie alles zelf, zoals hierboven aangehaald.

Bij een echtscheiding onherstelbare ontwrichting wordt er, in het geval van een verzoekschrift echtscheiding, echter niets anders geregeld dan enkel je scheiding.

Je zal er dan ook voor dienen te zorgen (best samen met je advocaat) dat je eisen wat betreft kinderen, voorlopige woonst in de woning en bv. het voorlopig betalen van leningen, geregeld wordt bij een verzoekschrift voorlopige maatregelen.

Dit verzoekschrift wordt doorgaans samen met het verzoek echtscheiding overgemaakt aan de Rechtbank, waarna de procedure echtscheiding en deze van de maatregelen naast elkaar verder lopen.

4. Wat te kiezen?

Een EOT heeft voordelen (jullie zijn heer en meester van jullie eigen regeling), maar ook nadelen.

Jullie moeten beiden goed weten waar jullie naartoe willen en wat jullie rechten zijn.

Tevens is het zo dat bij een EOT er nog steeds een huwelijk bestaat tot jullie een vonnis in handen hebben. Loopt het alsnog mis en komen jullie niet tot een getekende overeenkomst, dan beginnen jullie van voren af aan en zijn financiële verrekeningen van wat er apart betaald is meestal niet mogelijk.

Een E.O.O. heeft het voordeel dat er, vanaf het overmaken van het verzoekschrift aan de Rechtbank, een financiële scheiding gecreëerd is (in theorie). Betaalde één van jullie beiden de lening alleen? Deze kan vanaf dan verrekend worden.

Het nadeel is uiteraard dat je ex – partner kan weigeren mee te werken, waardoor de echtscheiding lang op zich kan laten wachten. Ook wat betreft de voorlopige maatregelen (bv. deze m.b.t.. de kinderen) kiezen jullie niet zelf wat er gebeurt, maar zal het vonnis bepalen hoe het loopt.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Contacteer ons gerust.
Contacteer ons

Wil je een leidraad bij wat haalbaar is of wat juridisch mogelijk is bij een echtscheiding?

Neem dan contact op zodat wij met u al uw opties persoonlijk kunnen overlopen.

Contacteer ons