Blog

Gratis advocaat? Het kan!

Een advocaat betaald door je (rechtsbijstands)verzekering? Dat kan!

Een advocaat inschakelen kan duur zijn. Vaak weerhoudt dat iemand ervan om de stap te zetten.

Dat is jammer, want hoe sneller de stap gezet, hoe makkelijker (en dus goedkoper) vaak het geschil is op te lossen. Nog beter is het om voorafgaand aan een geschil om advies te vragen aan een advocaat. Want ‘voorkomen is beter dan genezen’, geldt ook hier.

Even een gratis tip: in een heel aantal gevallen hoef je je advocaat niet eens zelf te betalen!

Aan tal van verzekeringspolissen, die we vaak allemaal hebben, is er namelijk een rechtsbijstandsverzekering gekoppeld.  Deze verzekering voorziet dat de verzekeraar de kosten draagt van het verdedigen van uw belangen door een advocaat van uw eigen keuze.

Zulks uiteraard binnen de voorwaarden die in de betreffende verzekeringspolis voorzien zijn.

Enkele voorbeelden:

  • Autoverzekering:  de verzekering van uw auto zal tussenkomen voor de bestuurder die een verkeersovertreding heeft begaan, en voor de politierechter moet verschijnen, of om een geldboete te betwisten; Ook wanneer er discussie is omtrent de aansprakelijkheid bij een ongeval komt de verzekering tussen;
  • In uw ‘familiale’ verzekering is meestal een rechtsbijstandsverzekering begrepen. Deze kan tussenkomen in de kosten van uw advocaat, wanneer u bijv. slachtoffer werd van een misdrijf waarbij u schade hebt geleden;
  • In de ‘brandverzekering’ kan een optie rechtsbijstandsverzekering zitten tussenkomt om de schadevergoeding na een inbraak via de rechtbank te vorderen wanneer deze niet vergoed kan worden door uw brandverzekering;

Daarnaast bestaat er nog een aparte polis rechtsbijstandverzekering, die veel uitgebreider is.

Deze verzekering voorziet tussenkomst van de verzekeraar in de kosten van een advocaat in vele gevallen: geschillen omtrent contracten die u bent aangegaan, omtrent de bouw/verbouwing van of aan uw woning, tot (in uitzonderlijke gevallen) echtscheiding zelfs.

Dus wordt u verdacht van een overtreding, was u slachtoffer van een misdrijf, of heeft u een geschil met iemand? Vraag steeds aan je verzekeringsmakelaar of er een rechtsbijstandsverzekering is die kan tussen komen. Je kan dit ook rechtstreeks met ons bespreken, we zullen je helpen bij de aangifte.

Het loont steeds de moeite. Zelfs als u denkt dat het weinig nut heeft (bijv. bij een snelheidsovertreding) kan onze bijstand u toch een voordeel opleveren, gelet op onze kennis en ervaring in zulke dossiers. Bijv. : een gunstmaatregel zoals een voorwaardelijke straf, of het in mindering brengen bij de geldboete van de kosten van de op te leggen proeven, enz. zijn elementen in de strafbepaling die de rechter niet kan toekennen in je voordeel, als je ze niet gevraagd hebt. 

Dus contacteer ons gerust even en wij zoeken met u uit of u beroep kan doen op uw verzekering.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Contacteer ons gerust.
Contacteer ons

Zoekt u juridische begeleiding?

Neem dan contact op zodat wij met u al uw opties persoonlijk kunnen overlopen.

Contacteer ons